KOMUNIKATY

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieszynie wyrazili wdzięczność
Powstańcom Warszawskim
wysyłając kartkę za poświęcenie i oddanie sprawie niepodległości Ojczyzny.
Powstańcy są wzorem patriotyzmu, miłości i wiary w lepszą przyszłość.
Z wielkim szacunkiem odnosimy się do wartości, które swoją postawą reprezentowali i chcemy w dalszym ciągu kultywować
dla naszego wspólnego dobra.
Jesteśmy z Was dumni.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”