KOMUNIKATY

Zarządzenie nr 22/2016Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszyniez dnia 19.09.2016 r.w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnychNa podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 30 kwietnia 2002 Nr 46 poz. 432)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił na rok szkolny 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

  1. 31 października 2016 r.

  2. 22 grudnia 2016 r.

  3. 2 maja 2017 r.

  4. 1 czerwca 2017 r.

  5. 16 czerwca 2017 r.

  6. 21 czerwca 2017 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych. Nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………….................................

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”