KOMUNIKATY

PROGRAM

I SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY
I BIOLOGII
POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

BLIŻEJ PRZYRODY”

27 października 2017

 

9.30 – 9.55 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Powitanie gości

10.15 – 11.00 Wykład: Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Użytkowanie przyrody, a jej ochrona”

11.00 – 11.45 Wykład: Dr hab. Tadeusz Mizera

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Wiedza ornitologiczna,

a edukacja szkolna”

 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 Wykład: Dr hab. Aleksandra Matulewska

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – „Przyroda a kultura”

 

12.45 – 13.30 Wykład: Dr inż. Barbara Czołnik (Ośrodek Kultury Leśnej 

w Gołuchowie) – „Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona przez Lasy Państwowe”

13.30 – 14.00 Podsumowanie

 

 Karta zgłoszenia udziału w Seminarium /pobierz/

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”