KOMUNIKATY

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu,
bo przecież jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków.  

 

   Dnia 29.01.2018 r. o godzinie 11.00 w Sali Wiejskiej w Dobrzecu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III. Pani Dyrektor powitała zacnych gości składając im serdeczne życzenia i zapraszając do wspólnej zabawy. Następnie głos zabrała policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiając prelekcję pt.: „Sztuczka na wnuczka”, ostrzegając Dziadków przed fałszywymi wnuczętami.
   Zaproszeni Dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek oraz wspaniały program artystyczny. Uroczystość rozpoczął występ uczniów ogniska muzycznego Moderato, którzy swoimi talentami wprowadzili zebranych
w odświętny nastrój. Następnie przedszkolaki przedstawiły swoją część artystyczną, gdzie: deklamowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Wybornymi aktorami okazali się uczniowie z klas I-III, którzy zaprezentowali przedstawienie pt.: „Dla Babci i Dziadka”, wplatając piosenki i skecze. Program artystyczny zakończył występ uczniów należących do kółka tanecznego. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje swoich „skarbów”. Na koniec Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani laurkami i prezencikami oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klas I-III i dzieci przedszkolnych.

   Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne oraz aktorskie. Gorące słowa podziękowania należą się rodzicom, którzy okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Najlepiej wyrażą to słowa piosenki: 

 

Jak to dawniej było każdy z was pamięta
Bo cząstka historii w rodzinie zamknięta.
Babcia ciasto piecze, wesoło zagada
                     O rodzinnych dziejach wnukom opowiada.
A kochany dziadek w bujanym fotelu
Pokazuje zdjęcia swych kuzynów wielu.
Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba
Babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da.
Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele
Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.”

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”