KOMUNIKATY

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

 

Nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” akceptowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wprowadzono nauczanie gry w szachy jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2017/2018 programem objęta jest klasa I, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Doświadczenia w tym zakresie mogą zdobywać także zainteresowani uczniowie pozostałych klas podczas kółka szachowego.

 

Korzyści dla uczniów:

szachy mogą m. in.:

- poprawić koncentrację,

- zwiększyć cierpliwość i wytrwałość,

- rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,

- stymulować kreatywność,

- nauczyć determinacji, motywacji, odpowiedzialności i sportowego zachowania.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”