KOMUNIKATY

Drodzy Rodzice!

 

W ramach akcji ,,Bezpieczna Droga do szkoły 2014”, przypominamy Wam zasady bezpiecznego zachowania na drodze, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z dróg. Akcja ta,  skierowana jest nie tylko do dzieci, ale także do wszystkich dorosłych, zwłaszcza rodziców, nauczycieli i kierowców. Zapamiętajcie kilka podstawowych zasad, które pozwolą uniknąć niebezpieczeństwa na drodze. Bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od ich rodziców. Są oni wzorem dla dzieci, stąd niezwykle ważne jest, by przestrzegali przepisów ruchu drogowego.

 

Oto kilka wskazówek skierowanych do dorosłych: 

Przypominaj jak najczęściej dziecku o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza by zachowywało ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę, wytłumacz by nie naśladowało niebezpiecznych zachowań rówieśników. Jeśli Twoje dziecko samo dociera do szkoły, sprawdź trasę, która do niej prowadzi, a następnie prześledź ją razem z dzieckiem, by nauczyło się bezpiecznie z niej korzystać – by znało przejścia dla pieszych, by rozpoznawało ustawione znaki drogowe, by wiedziało, jak zachować się jeśli w pobliżu są prowadzone roboty drogowe itp.


 

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek, co najmniej 10 lat. Pamiętaj, aby Twoje dziecko było zawsze widoczne na drodze, wyposaż go w elementy odblaskowe. Ponadto obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, nałożony jest na dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.


 

Dowożąc dziecko do szkoły, pamiętaj że dziecko w wieku do 12 lat nie przekraczające 150 cm wzrostu należy przewozić w foteliku ochronnym. Nie wolno przewozić dziecka do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu poza fotelikiem. Zapewnij dziecku bezpieczeństwo kiedy wsiada i wysiada z samochodu.


 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”