DOKUMENTY

Ogłoszenie o naborze do przedszkola

 

 Drogi Rodzicu!

 

Nabór do Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok 2019/2020
rozpocznie się 01 marca 2019 r.

 

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do przedszkola wypełnij wniosek dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie
oraz złóż go zgodnie z terminarzem rekrutacji tj. do 20 marca
w sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie.

 

 

/wniosek do pobrania/

Opłaty za przedszkole

Świadczenie - 2.00 zł. dziennie.

Dzienna stawka za wyżywienie - 3.50 zł.

Opłata na Radę Rodziców - 25.00zł / płatne jednorazowo lub w ratach /.

 

Uwaga!

Do dnia 10 każdego miesiąca należy dokonać wpłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola na podany w Umowach rachunek bankowy.

W tytule przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do przedszkola

- miesiąc za jaki jest dokonywana opłata z wyszczególnieniem:

opłata za świadczenie - … zł, opłata za wyżywienie - … zł.

 

Informacje dotyczące wysokości wpłaty można odbierać u wychowawcy grupy do 3 dnia każdego miesiąca.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”