KADRA SZKOŁY


RADA PEDAGOGICZNA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DYREKTOR- mgr BARBARA NOWAK

 

 


L.P. 

IMIĘ
I NAZWISKO

NAUCZANY 

PRZEDMIOT

WYCHOWAWSTWO

 

1.

 

mgr Barbara Nowak

 

zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

 

 

2.


mgr Anna Jankowiak

edukacja wczesnoszkolna, logopedia


klasa III

 

3.  


mgr Aldona Maryniak

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie 
do życia w rodzinie


klasa I

 

4.

 

mgr Marzena Siedlecka

 

edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka

 

klasa II

 

5.


mgr Justyna Jakubowska

język angielski,
język niemiecki


klasa VI

 

6.


mgr Barbara Siedlecka

język polski, 
biblioteka szkolna


klasa VIII

 

7.


mgr Ryszard Nowak

wychowanie fizyczne, 
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, pedagog 


klasa VII

 

8.

 
mgr Małgorzata Bystrzyńska

 historia, przyroda, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

 

klasa IV

 

9.

 mgr Michał Szewczyk

 
matematyka

 

klasa V 

 

10.

 mgr Izabela Winiecka
informatyka

 

 

 

11.

 mgr Marika Jędrzejewska

biologia, geografia 

 

 

12.

 
mgr Ilona Joks
WOS, edukacja
dla bezpieczeństwa 
 

 

13.

 
mgr Aleksandra Chmielecka

fizyka 
 

 

14.

 
mgr Przemysław Hęciak


 religia 

 

 


15.

 
Krystyna Chudy
 
chemia
 

  

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I  OBSŁUGI

 

1. Strzelecka Teresa

 

 3. Juszczak Krystyna

 

3. Hubert Gorell

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”