KADRA SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DYREKTOR- mgr BARBARA NOWAK 

 

L.P.

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANE

PRZEDMIOTY

WYCHOWAWSTWO

 

1.

 

mgr Barbara Nowak

 

zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

 

2. 

mgr Anna Jankowiak

edukacja wczesnoszkolna, logopedia


klasa I

3. 

mgr Aldona Maryniak

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie 
do życia w rodzinie


klasa II

 

4.

 

mgr Marzena Siedlecka

 

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe 

 

klasa III

5.

mgr Justyna Jakubowska

język angielski,
język niemiecki

klasa IV

6. 

mgr Barbara Siedlecka

język polski, 
biblioteka szkolna

klasa VI

7.

mgr Ryszard Nowak

wychowanie fizyczne

klasa V

 

8.

 mgr Bystrzyńska Małgorzata

 historia, przyroda, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 

 

klasa VII

 

9.

 mgr Jerzy Serafin

 matematyka, chemia, geografia

 

 

 

10.

 mgr Barbara Galbierczyk

 fizyka 

 

 

 

11.

 mgr Marika Jędrzejewska

biologia 

 

 

12.

 mgr Przemysław Hęciak


 
religia 

 

 

  PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I  OBSŁUGI

1. Strzelecka Teresa

 

 3. Juszczak Krystyna

 

3. Hubert Gorell

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”