KADRA SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DYREKTOR- mgr BARBARA NOWAK

 

 

L.P.

 
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZANE

PRZEDMIOTY
WYCHOWAWSTWO

 

1.

 

mgr Barbara Nowak

 

zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

 

 

2.

mgr Anna Jankowiak

edukacja wczesnoszkolna, logopedia


klasa II

 

3.  

mgr Aldona Maryniak

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie 
do życia w rodzinie


klasa III

 

4.

 

mgr Marzena Siedlecka

 

edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka

 

klasa I

 

5.

mgr Justyna Jakubowska

język angielski,
język niemiecki

klasa V

 

6.

mgr Barbara Siedlecka

język polski, 
biblioteka szkolna

klasa VII

 

7.

mgr Ryszard Nowak

wychowanie fizyczne, 
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, pedagog 

klasa VI

 

8.

 mgr Małgorzata Bystrzyńska

 historia, przyroda, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

 

klasa VIII

 

9.

 mgr Jerzy Serafin

 matematyka, chemia, geografia

 

klasa IV 

 

10.

 mgr Izabela Winiecka informatyka

 

 

 

11.

 mgr Marika Jędrzejewska

biologia 

 

 

12.

 
mgr Ilona Joks
WOS, edukacja
dla bezpieczeństwa 
 

 

13.

 
mgr Aleksandra Chmielecka

fizyka 
 

 

14.

 mgr Przemysław Hęciak


 religia 

 

 

  

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I  OBSŁUGI

 

1. Strzelecka Teresa

 

 3. Juszczak Krystyna

 

3. Hubert Gorell

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”