NADANIE IMIENIA SZKOLE

PLAN DZIAŁAŃ

ZWIĄZANYCH Z NADANIEM SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE
IMIENIA PARY PREZYDENCKIEJ
MARII I LECHA KACZYŃSKICH

 

L. p.

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 1.

Przedstawienie sylwetki naszych bohaterów – tablica informacyjna, prezentacja multimedialna.

listopad 2016 – luty 2018 r.

M. Bystrzyńska

M. Siedlecka

 2.

Realizacja projektu szkolnego „Śladami kandydatów na patrona szkoły”

02.01.2017 – 31.03.2017

M. Bystrzyńska

A. Maryniak

Dyrektor

 3.

Quiz wiedzy o kandydatach na patrona szkoły Marii i Lechu Kaczyńskich

maj – czerwiec 2017 r.

M. Bystrzyńska

 4.

Przeprowadzenie głosowania wśród rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

12-13 czerwca 2017 r.

Zespół koordynacyjny

 5.

Konkurs na logo szkoły.

styczeń – luty 2018 r.

B. Siedlecka

J. Jakubowska

6. 

Przygotowanie wystawy i kącika
w bibliotece szkolnej poświęconej sylwetkom Pary Prezydenckiej.

styczeń 2018 r.

B. Siedlecka

 

 7.

Dekoracje w klasach i na korytarzu.

na bieżąco

Wychowawcy

 8.

Nawiązanie kontaktu z rodziną Marii i Lecha Kaczyńskich.

marzec 2018 r.

Dyrektor,

Opiekun SU,

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 9.

Nawiązanie współpracy
z jednostkami, którym patronują Państwo Maria i Lech Kaczyńscy.

listopad – grudzień 2016 r.

Dyrektor

 10.

Lekcja historii i patriotyzmu na podstawie sylwetek kandydatów na patrona z udziałem senatora RP Łukasza Mikołajczyka.

styczeń 2017 r.

Dyrektor

 11.

Wycieczka do Warszawy – śladami kandydatów na patrona.

maj 2017 r.

R. Nowak

M. Bystrzyńska

J. Jakubowska

B. Nowak

 12.

Wyjazd do Krakowa na Wawel, na grób pary prezydenckiej

maj –czerwiec 2018 r.

R. Nowak

M. Szewczyk

 13.

Przedstawienie Radzie Gminy sylwetki Pary Prezydenckiej w celu zatwierdzenia imienia.

styczeń 2018 r.

Dyrektor

 14.

Konkurs na hymn szkoły.

styczeń - luty 2017 r.

B. Siedlecka

B. Nowak

 15.

Opracowanie ceremoniału szkoły.

marzec 2018 r.

J. Jakubowska

R. Nowak

B. Siedlecka

 16.

Projekt głównej ściany poświęconej patronom.

marzec 2018

A. Maryniak

 

A. Jankowiak

 17.

Przygotowanie scenariusza i uczniów na uroczystość nadania imienia.

marzec – kwiecień 2018 r.

B. Siedlecka

M. Siedlecka

A. Maryniak

B. Nowak

 18.

Opracowanie broszury (kalendarium Pary Prezydenckiej, informacji
o szkole).

marzec – kwiecień 2018 r.

M. Bystrzyńska

B. Siedlecka

 19.

Pozyskiwanie funduszy na organizację uroczystości.

marzec – wrzesień 2018 r.

Dyrektor

R. Nowak

M. Szewczyk

 20.

Opracowanie projektu sztandaru, zamówienie go i sfinansowanie.

marzec 2018 r.

A. Maryniak

 

R. Nowak

Przewodniczący Rady Rodziców

 21.

 

Zmiana pieczęci urzędowych.

 

grudzień 2018 r.

 

Dyrektor

 

 

22.

 

Zmiana tablicy na budynku Szkoły.

 

grudzień 2018 r.

 

Dyrektor

 

23.

Uroczystość nadania imienia szkole.

styczeń 2019 r.

Dyrektor

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”