PLAN LEKCJI

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

  KLASA I

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30- 8.15

 

szachy ew

ew 

ew

8.20- 9.05

ew

wf ew

 ew

ew

9.15- 10.00

ew

ew

ew

religia

ew

10.05- 10.50

muz.

infor.

plast.

 

j. ang.

11.05- 11.50

wf

k. czyt.

j. ang.

 

 

wf

 

12.00- 12.45

ew

 log.

religia

   

12.50- 13.35


 

 


 
  13.40- 14.25          

 
 KLASA II 

 

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30- 8.15

 

 

j. ang.

 

 

8.20- 9.05

ew

 

ew

zk.k. 

muz.

9.15- 10.00

ew

wf

ew

religia

ew

10.05- 10.50

j. ang.

ew

religia

ew

ew

11.05- 11.50

 plast.

 ew

z. komp.

ew

ew

12.00- 12.45

wf ew  

ew

wf

12.50- 13.35

logop.    


 

 

  KLASA III

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30- 8.15

ew 

ew

j. ang.

 

ew

8.20- 9.05

ew 

ew

religia

religia

muzyka

9.15- 10.00

ew

wf

religia

ew

ew

10.05- 10.50

ew

   

ew

ew

11.05- 11.50

plast.

   

z. komp.

ja. ang.

 

12.00- 12.45

wf

   

ew

wf

12.50- 13.35


 

 

 

k. szach.

 

13.40- 14.25          

 
KLASA IV 

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30- 8.15

j. pol.

 

 

matem.

j. pol.

8.20- 9.05

przyr.

 

j. pol.

przyr.

j. ang.

9.15- 10.00

j. pol.

matem.

j. ang.

j. pol.

religia

10.05- 10.50

matem.

j. ang.

infor.

hist.

matem.

11.05- 11.50

techn.

wf

wf

wf

 

 religia

12.00- 12.45

plast.

   zaj. z wych.

wf

 

 

12.50- 13.35

log.

       

13.40- 14.25

   

 

 

 

 

KLASA V 

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30- 8.15

 

matem. 

religia

przyr.

muz.

8.20- 9.05

wf

przyr. 

z. komp.

matem.

z z wych.

9.15- 10.00

hist.

hist.

matem.

matem.

j. pol.

10.05- 10.50

j. pol.

j. pol.

j. pol.

j. pol.

rel.

11.05- 11.50

j. ang.

j. ang.

plast.

j. ang.

przyr.

12.00- 12.45

 k. matem.

wf

wf

   

12.50- 13.35

 

z. techn.

wf

 

   

13.40- 14.25

 

 

 

 

 

 

 KLASA VI 

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30- 8.15

matem.

j. pol.

j. pol.

j. pol.

muz.

8.20- 9.05

wf

przyr.

j. ang.

z. komp.

matem.

9.15- 10.00

hist.

z z wych.

religia

matem.

j. pol.

10.05- 10.50

j. pol.

matem.

matem.

j. ang.

hist.

11.05- 11.50

j. ang.

przyr.

plast.

przyr.

przyr.

12.00- 12.45

 k. matem.

wf

wf

 

 religia

12.50- 13.35

 k. j. ang.

z. tech.

wf

 

 

13.40- 14.25

 w.d.ż.

 

 

 

 

 

 KLASA VII 

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30- 8.15

plast.

 muz.

matem.

wf

j. niem.

8.20- 9.05

j. pol.

j. pol.

geogr.

biol.

religia

9.15- 10.00

matem.

j. niem.

j. pol.

biol.

j. ang.

10.05- 10.50

hist.

hist.

j. ang.

geogr.

j. pol.

11.05- 11.50

chem.

inf.

religia

j. pol.

matem.

12.00- 12.45

 j. ang

z.z. wych.

fiz.

matem.

 chem.

12.50- 13.35

 wf

k. j. ang./k. j. pol. 

fiz.

z.k.k./k. matem. 

 sks

13.40- 14.25

 wf

 

 wf

 

sks 

 

Plan obowiązuje od dnia 26.02.2018 r.

Godziny

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.20-9.05

ew

ew

ew

ew

ew

9.15-10.00

j. ang.

ew

ew

ew

ew

10.05-10.50

ew

ew

ew

ew

ew

11.05-11.50

ew wf

j. ang.

ew

ew wf

rel.

11.55-12.40

ew komp.

wf

 

 

rel.

12.45-13.30

k

k. log.

 

 

 

13.35- 14.20

k

ter. log.

 

 

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”