Rok 2018/2019

 

NASZE PRZEDSZKOLAKI SPORTOWCAMI !!!

   Tradycją naszego przedszkola jest udział w sportowych zmaganiach podczas Inauguracji Roku Sportowego organizowanego przez Szkołę Podstawową. Już w pierwszym tygodniu września – 05.09.2018r. przedszkolaki odwiedziły obiekt rekreacyjno- sportowy ORLIK, gdzie z podziwem patrzyły na ćwiczących uczniów. Wzięły też udział w zorganizowanych tam zawodach sportowych. Nie trzeba było zachęcać przedszkolaków do zmagań sportowych. Ochoczo i z wielką radością zrealizowały wszystkie ćwiczenia skrupulatnie stosując się do poleceń, m. in.: strzelały do bramki, celowały do kosza, brały udział w zespołowych biegach itp. Musiały wykazać się dużą zwinnością i sprawnością fizyczną. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Największym jednak przeżyciem malującym się na wszystkich buziach i budzącym dumę w małych serduszkach było otrzymanie pamiątkowych odznak.

    Sport, aktywność fizyczna, ruch – to wszystko jest dla każdego, naszego przedszkolaka bardzo ważne. A naszym głównym celem było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, ale też kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”