Rok 2018/2019

 

Wycieczka do Ostrowskiego Domu Kultury

 

     Dnia 28.11.2018 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w przedstawieniu pt.”Detektyw Pozytywka”, na podstawie książki Grzegorza Kasdepke w wykonaniu aktorów Teatru Krakowskiego. Wydarzenie to odbyło się w OCK w Ostrowie Wielkopolskim.
Tytułowym bohaterem był wesoły detektyw Pozytywka, właściciel agencji detektywistycznej „Różowe Okulary”, zajmującej się rozwiązywaniem kryminalnych zagadek. Pozytywka mieszkał w kamienicy, w pokoju na poddaszu w którym  odwiedzali go mieszkańcy powierzając mu rozwiązywanie skomplikowanych zagadek detektywistycznych.

    Udział uczniów w spektaklu rozbudził zainteresowania teatralne, nauczył obcowania ze sztuką i uwrażliwił na jej odbiór. Dzieci utrwaliły umiejętność właściwego zachowania się w miejscach publicznych oraz zasady bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji.

 

Kabaret Bzik przedstawia "Jedzmy zdrowo, kolorowo"

 

    Dnia 21 listopada uczniowie klas I-III udali się do Sośni, aby na scenie sali wiejskiej obejrzeć spektakl kabaretu Bzik pt. „Jedzmy zdrowo, kolorowo”. Tym razem nasi bohaterowie Tola i Bzik zachęcali najmłodszych do spożywania owoców i warzyw zamiast słodyczy. Na scenie pojawił się piękny, kolorowy sad i kosze smakowitych owoców i warzyw. Przy wesołej muzyce dzieci śpiewały piosenki i uczestniczyły w konkursach organizowanych przez Tolę i Bzika. Cały spektakl w humorystyczny sposób zachęcał wszystkich do zdrowego stylu życia, który pozwala unikać chorób. Wszyscy bawili się wspaniale i z uśmiechem na twarzy powrócili do szkoły.

 

Naukowe rozmowy o przyrodzie

Nie ma nic lepszego, niż zorganizowanie seminarium o przyrodzie, właśnie w takim miejscu
jak Gmina Sośnie. Południowa Wielkopolska powinna reklamować się przyrodą”

( prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)

 

      26 października 2018 r.w Stanicy Biały Daniel w Mojej Woli odbyło się II Seminarium naukowe pt. „Bliżej przyrody” skierowane do nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów. Jego pomysłodawcą jest absolwent i przyjaciel Szkoły Podstawowej w Cieszynie, a obecnie naukowiec światowej sławy, prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Organizatorami przedsięwzięcia były Zespół Szkół w Cieszynie, Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie” z Cieszyna oraz GOK i GBP w Sośniach. Partnerami w zorganizowaniu tego spotkania były: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz Urząd Gminy Sośnie.

      Jako główny cel seminarium uznano propagowanie wśród nauczycieli akademickiej wiedzy przyrodniczej, co w założeniu przyczyni się do podnoszenia poziomu edukacji przyrodniczo – leśnej. Wykłady miały podnieść świadomość nauczycieli o potrzebie profesjonalnego rozwoju, związanego ze zmianami w świecie nauki, upowszechniać wartości proekologiczne wśród dorosłych, ukazać wkład nauk przyrodniczych w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym świecie i upowszechniać rezultaty tych nauk. Stworzono warunki do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między nauczycielami oraz promowania walorów przyrodniczych Gminy Sośnie.

      Tematyka wykładów prowadzonych przez zacne grono profesorów uniwersyteckich cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła obecność 53 nauczycieli z kilku powiatów Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego, 20 pasjonatów oraz grono zaproszonych gości. Wśród nich zaszczycili swoja obecnością Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani Marzena Wodzińska, Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, pani Magdalena Sekura - Nowicka, Wójt Gminy Sośnie, pan Stanisław Budzik, Przewodniczący Rady Gminy, pan Mirosław Ostojak, dyrektor CUW, pani Arleta Zadka, radni Gminy Sośnie oraz prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy", p. Zofia Pietryka.

     Wójt Gminy Sośnie, pan Stanisław Budzik powitał serdecznie gości i dokonał otwarcia seminarium. Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, p. Barbara Nowak przedstawiła prelegentów, podziękowała współorganizatorom i partnerom za pomoc w zorganizowaniu seminarium, za życzliwość, współpracę oraz zaangażowanie. Podkreśliła, iż Seminarium naukowe to wypadkowa przyjaźni: „Przekonaliśmy się, że przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca, do jakiej systematycznie motywuje nas Profesor”.
O aranżowanych naukowych przygodach i ich efektach opowiedzieli słuchaczom w telegraficznym skrócie uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Cieszynie. Głos zabrała również Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, prezentując formę współpracy z Centrum Nauki Kopernik, jaką jest nowy projekt „Modułowe Pracownie” wspierające samodzielne uczenie się. Omówiła również zasady i korzyści z uczestnictwa w Klubie Młodego Odkrywcy.

   Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pogratulowała tak cennej inicjatywy zmierzenia się z trudnym, a zarazem aktualnym tematem, zapraszając jednocześnie do współpracy w realizowaniu ważnych dla edukacji zadań.

     Następnie głos zajęli zaproszeni naukowcy. Pierwszy wykład na temat współczesnych ekspedycji naukowych wygłosił prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Przedstawił historie podróży naukowych. Kiedyś było to poznawanie świata, dziś to przede wszystkim poznawanie przyczyn - „Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”. Profesor przedstawił warunki pracy naukowców podczas ekspedycji do Australii, Japonii, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Panguany i obszarów dziewiczych jakimi są Arktyka i Antarktyda.

    Prof. dr hab. Jean Diatta urodzony w Senegalu, a pracujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, podejmując temat: „Bogactwo i zróżnicowanie przyrodnicze na polach – przypadek czy namaszczenie? ukazał stan ziemi i przyrody, skrajne wyczerpanie składników oraz korzyści i zagrożenia wynikające z uprawy roślin GMO. Profesor wskazał wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem, do których zalicza się nie tylko zapewnienie żywności, ale i troskę o przyszłość przyrody, mówiąc, że: „Wyginięcie gatunków oraz zniszczenia naturalnych siedlisk będą potrzebować milionów lat na „rekonstrukcję”. Jest to szaleństwo, którego nasi Spadkobiercy będą najmniej skłonni nas wybaczyć!”

     Dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek, również z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w wykładzie pt. „Las jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej” ukazała ekosystemy leśne, różnorodność gatunkową Polski oraz ubożenie bioróżnorodności. Zwróciła uwagę na to, że „świadome społeczeństwo to klucz do sukcesu. Gdy coś znamy, nie boimy się tego, rozumiemy i wiemy jak postępować, jak chronić i jak zachować dla przyszłych pokoleń”.

     Dr inż. Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, zapoznał słuchaczy z edukacją przyrodniczo-leśną prowadzoną przez parki narodowe, tj. z bazą szkoleniową, programową i terenową (laboratorium badawcze Młodego Odkrywcy, leśne szkoły, ścieżki dydaktyczne, ścieżki zmysłów itp.), akcentując rolę świadomości ekologicznej.

     Podsumowaniem Seminarium może być stwierdzenie, że świadome korzystanie z dóbr natury oraz pokazywanie tego kierunku dzieciom oraz młodzieży jest warunkiem przetrwania przyszłych pokoleń. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w II Seminarium naukowym. Pragną również serdecznie podziękować prof. dr hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi za bezinteresowne zaangażowanie, zaproszenie kadry naukowej do przeprowadzenia seminarium, za edukację i promowanie Regionu Południowej Wielkopolski, jakim jest bogata przyrodniczo Gmina Sośnie.

 

 

 

 

RADOSNE ROCZNICE W ZESPOLE SZKÓŁ W CIESZYNIE

 

„Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja”.

 

   09 listopada 2018 roku wpisze się w historię naszej szkoły w sposób szczególny, ponieważ przygotowana została na ten dzień wspaniała uroczystość w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 190. rocznicę powstania obecnego budynku naszej szkoły. To szczególne świętowanie rozpoczęliśmy dokładnie o godzinie 11:11, włączając się w akcję Minister Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”, podczas której uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy odśpiewali  cztery zwrotki hymnu państwowego.

   Po południu o godz. 17.00 rozpoczęła się uroczystość w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Cieszynie, na którą przybyli zaproszeni goście, rodzice i mieszkańcy Cieszyna, Dobrzeca i Konradowa. Najpierw odprawiona została koncelebrowana Msza Św. dziękczynna za wolną Ojczyznę i naszą szkołę przez księdza proboszcza Przemysława Hęciaka, księdza  kanonika Henryka Lemke oraz księdza  kanonika Waldemara Willaka.  Akompaniament muzyczny do pieśni zapewniła orkiestra dęta pod przewodnictwem pana Stanisława Szymanowskiego.

   Następnie odbyło się wzruszające przedstawienie patriotyczne. Uczniowie naszej szkoły przedstawili w bardzo wymowny i sugestywny sposób drogę dochodzenia przez naród polski do niepodległości oraz dramatyczne dzieje naszego państwa obrazując je na mapie z elementami puzzli.  Występowali w pięknych, epokowych kostiumach.

   Całość uzupełniał wspaniały śpiew wokalistów, chóru dziecięcego i Scholii utworzonej przez rodziców i absolwentów szkoły. Tematyka pieśni podkreślała ważne dla nas wartości takie jak: wolność, miłość do ojczyzny, oddanie prawdzie, pamięć naszych przodków. W tło wykonywanej pieśni wkomponowana została prezentacja multimedialna pt. „Zatrzymany czas w kadrze - Cieszyn, Dobrzec i Konradów na fotografii”. Prezentacja była wzruszająca, ukazywała naszych przodków w chwilach życia codziennego i w otoczeniu szkoły.

   Kolejny etap świętowania to przemarsz z pieśnią na ustach do sali wiejskiej w Dobrzecu. Tutaj został odśpiewany z akompaniamentem orkiestry Mazurek Dąbrowskiego, pieśni takie jak „Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”. Wzniesiono toast stulecia i każdy uczestnik mógł uraczyć się tortem wykonanym w barwach bieli i czerwieni przez naszego Księdza Proboszcza. Biesiada patriotyczna odbywała się w radosnej atmosferze, towarzyszyły jej wspomnienia zaproszonych nauczycieli i pracowników zatrudnionych w SP w Cieszynie na przestrzeni nawet dziesiątek lat.

     W przygotowanie uroczystości zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, ksiądz proboszcz, rodzice, członkowie Stowarzyszenia „Przyjazne Otoczenie”, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Sołectwo Cieszyn i Dobrzec.  Wszystkim bardzo serdecznie  dziękujemy.

 

Ślubowanie i Dzień Nauczyciela

 

    Dnia 16 października 2018 r. o godz. 11.00 obchodziliśmy w naszej szkole pasowanie uczniów klasy I i Dzień Nauczyciela. W uroczystości brali udział dyrektor pani Barbara Nowak, Wójt Gminy Sośnie pan Stanisław Budzik, Dyrektor CUW pani Arleta Zadka, pracownicy Urzędu Gminy, Przewodniczący Rady Rodziców pan Krystian Pyrka, radni Cieszyna, przedstawiciel firmy wykonującej termomodernizację szkoły, rodzice i uczniowie.
Samorząd Uczniowski przygotował autorski program artystyczny bogaty w scenki z życie szkoły, piosenki i wiersze. Po ślubowaniu na ucznia i czytelnika dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i prezenty od pana Wójta i Księdza Proboszcza. Należy również podkreślić, iż tego dnia obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji wszyscy zaśpiewaliśmy „Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II.

    Podczas akademii odbyło się podsumowanie remontu naszej szkoły. Pani Dyrektor Barbara Nowak podziękowała Władzom naszej Gminy za projekt i firmie pana Wiesława Lendy za przeprowadzenie termomodernizacji.
Na ręce Wójta Gminy Sośnie, Dyrektora CUW i przedstawiciela firmy wykonującej termomodernizację pani Jolanty Lenda, Dyrektor szkoły wręczyła upominek- zdjęcie naszego wyremontowanego budynku.
Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem gości, rodziców, dzieci i nauczycieli.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”