Rok 2019/2020

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

 

        14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej połączone z uroczystością Ślubowania Uczniów Klasy I. Uroczystą akademię przygotował Samorząd Uczniowski we współpracy z wychowawcą i rodzicami pierwszoklasistów. Pani Dyrektor powitała gości
i przekazała głos przewodniczącej SU. Nastąpiło uroczyste ślubowanie. Dzieci wykazały się wiedzą na temat naszej ojczyzny i szkoły, śpiewały poznane piosenki, deklamowały wiersze. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie złożyli przysięgę, Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia i czytelnika, a wychowawczyni wręczyła dyplomy i upominki. Starsi uczniowie szkoły złożyli pierwszoklasistom serdeczne życzenia wielu sukcesów
i radości 
w szkole. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów podziękował nauczycielom i pracownikom za trud związany z krzewieniem wiedzy, który jest często przez uczniów niedoceniany, za cierpliwość i wytrwałość, z którą nauczyciele i pracownicy starają się wskazywać dzieciom właściwą drogę. Jednak przede wszystkim Samorząd podziękował za wiedzę, wiarę w możliwości dzieci, naukę szacunku dla drugiego człowieka oraz za zawsze otwarte serce. Uczniowie postarali się również o uśmiech na twarzach swoich nauczycieli oraz pracowników szkoły przygotowując szkolną wersję Familiady. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Sośnie pan Mirosław Ostojak życząc wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom wielu sukcesów. Pani Dyrektor podziękowała również dotychczas pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców, panu Krystianowi Pyrka za zaangażowanie i pracę na rzecz uczniów i szkoły. Na zakończenie odśpiewano hymn szkoły.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”