KOMUNIKATY

 

 

KONKURS LITERACKI  

„MARIA I LECH KACZYŃSCY W MOIM ŻYCIU”

 

Celem konkursu jest:
- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- doskonalenie umiejętności pisania utworów lirycznych,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez wręczenie nagród na uroczystości nadania imienia SP
w Cieszynie oraz prezentacja tekstów w lokalnych mediach),

- zainteresowanie dzieci życiem Marii i Lecha Kaczyńskich.

 

1.Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej w Cieszynie.

2.Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieszynie.

3.Tematyka i rodzaj literacki utworów – życie Marii i Lecha Kaczyńskich, wiersz. Ilość prac ograniczona do 1 tekstu A4, formatu A4, czcionka Times New Roman 12.

4.Warunkiem udziału jest samodzielne napisanie utworu lirycznego (nigdzie wcześniej niepublikowanego) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze).
5.Termin oddania prac upływa 14 maja 2019 roku.

6.Jury konkursu dokona oceny utworów wybierając 3 najciekawsze prace. Ocenie będą podlegać:

- zgodność z tematem,

- oryginalność.

7.Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z uroczystością nadania imienia Marii i Lecha Kaczyńskich Szkole Podstawowej w Cieszynie 31 maja 2019 roku.

 

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I - VIII
„PATRONI -  MARIA I LECH KACZYŃSCY W OCZACH UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE”

 

Tematyka prac dla poszczególnych klas:

 

- klasy I-IV „Rodzina, dom i wartości Marii i Lecha Kaczyńskich”,

- klasy V-VI „Pasje i zainteresowania Pary Prezydenckiej”,

- klasa VII „Działalność patriotyczna Patronów”.

- klasa VIII „Kariera, wykształcenie i osiągnięcia Państwa Kaczyńskich”.

 

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I-VIII.

Format pracy A3 (blok techniczny, może być kolorowy).

Technika dowolna.

Termin oddania pracy- 8 maja 2019 r.

Podsumowanie konkursu- 13 maja 2019 r.

Prace konkursowe należy oddać do Pani Aldony Maryniak i Pani Anny Jankowiak.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Prace konkursowe będą ozdobą naszej szkoły w czasie uroczystości

nadania imienia Marii i Lecha Kaczyńskich.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”