KOMUNIKATY

 

Zarządzenie nr 16/2018

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie

 

z dnia 13.09.2018 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz.1603,)
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2018/2019 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

 

1. 02 listopada 2018 r.

2. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

3. 29, 30 kwietnia 2019 r.

4. 02 maja 2019 r.

5. 14 czerwca 2019 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych-wychowawczych; nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

 

§ 4.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole w powyżej przedstawionych dniach.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

.....................................………………………

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszyni

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 Uwaga!

              Niezależnie od poniższego harmonogramu możliwe jest spotkanie się Rodzica z Nauczycielem w innym terminie - po wcześniejszym  telefonicznym uzgodnieniu.

 

Uwaga !

W czasie prowadzenia lekcji Nauczyciel ma obowiązek odmowy udzielania informacji Rodzicom ( nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych).

Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia lekcji !

 

Imię
i nazwisko nauczyciela

Poniedziałek

godz.

Wtorek

godz.

Środa

godz.

Czwartek

godz.

Piątek

godz.

Marzena Siedlecka

 

 

 

10.15-11.00 

 

 

Anna Jankowiak

 

 

 

 

 

11.15-12.00 

Aldona Maryniak

 

12.10-12.55 

 

 

 

 

Jerzy Serafin

 10.15-11.00

 

 

 

 

 

Justyna Jakubowska

 

 

 9.20-10.05

 

 

 

Ryszard Nowak

 

9.20-10.05

 

 

 

Barbara Siedlecka

 

 

 

 10.15-11.00

 

 

Małgorzata Bystrzyńska

 

 

 

8.25-9.10

 
Drodzy Rodzice!

 

Dnia 13.09.2018 roku (tj. czwartek) o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy Was

na pierwsze spotkanie z wychowawcami i nauczycielami

w nowym roku szkolnym.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Wszyscy uczniowie klas I-VIII otrzymają w szkole bezpłatne podręczniki

oraz materiały ćwiczeniowe.

Musicie tylko zakupić ćwiczenia lub podręczniki do religii.

W zamieszczonych poniżej załącznikach zapoznajcie się z  zestawami podręczników

i materiałów ćwiczeniowych  obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 Witajcie!

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

dnia 03.09.2018 roku Mszą świętą o godz. 8.00.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”