KOMUNIKATY

Zarządzenie nr 18/2017

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie

 

z dnia 22.09.2017 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz.1603,)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

 

 1. 22 grudnia 2017 r.

 

 2. 30 kwietnia 2018 r.

 

 3. 02 maja 2018 r.

 

 4. 04 maja 2018 r.

 

 5. 01 czerwca 2018 r.

 

 6. 18 czerwca 2018 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych - wychowawczych. Nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

 

                    Drodzy Rodzice!

Serdecznie Was zapraszamy  

na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami.

Spotkanie odbędzie się dnia 20.11.2017 r. o godz. 17.00.

 

HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ W CIESZYNIE

 

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C” – oł je.

 

Szkoła, tuż obok kościół

stąd tętni życie

i wiara z wiedzą łączą się.

Tutaj czerpiemy siłę i mądrość życia

Co wskaże cel wędrówki mej.

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C” – oł je.

 

Cieszyn, Konradów, Dobrzec

Tu właśnie nasza mała Ojczyzna

Przecież jest.

Tutaj się wciąż uczymy,

By Polakami mądrymi i dobrymi być.

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C” – oł je.

 

Wokół lasy i pola

i barwne łąki

- aż chce się śmiać i chce się żyć

Nigdy bym nie zamienił

Mojej ojczyzny

Bo to mój dom i szkolne sny.

 

 

 

Zachęcamy Wszystkich do udziału w naszej akcji!

 

 

 

 

 

PROGRAM

I SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY
I BIOLOGII
POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

BLIŻEJ PRZYRODY”

27 października 2017

 

9.30 – 9.55 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Powitanie gości

10.15 – 11.00 Wykład: Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Użytkowanie przyrody, a jej ochrona”

11.00 – 11.45 Wykład: Dr hab. Tadeusz Mizera

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – „Wiedza ornitologiczna,

a edukacja szkolna”

 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 Wykład: Dr hab. Aleksandra Matulewska

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – „Przyroda a kultura”

 

12.45 – 13.30 Wykład: Dr inż. Barbara Czołnik (Ośrodek Kultury Leśnej 

w Gołuchowie) – „Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona przez Lasy Państwowe”

13.30 – 14.00 Podsumowanie

 

 Karta zgłoszenia udziału w Seminarium /pobierz/

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”